Ons platform bevind zich in de Beta-fase - Voor deelname neem contact met ons op!

Verkoop op afstand betekent dat u een product verkoopt via:

 • internet
 • postorder
 • telefoon
 • een bestelbon in een krant of tijdschrift

Dit zijn situaties waarbij u geen persoonlijk contact heeft met de klant.

Verplichtingen bij verkoop op afstand

Als ondernemer heeft u verplichtingen. U dient bijvoorbeeld een kwalitatief goed product aan te bieden. Bij verkoop op afstand heeft de consument extra rechten, wat betekent dat u moet zorgen voor:

 • een bedenktijd voor de klant
 • voldoende informatievoorziening

De regels voor verkoop op afstand zijn zowel van toepassing op producten als diensten, zoals een online training.

Uitzonderingen

De regels van verkoop op afstand zijn niet van toepassing op:

 • Sociale diensten en gezondheidszorg
 • Gokactiviteiten
 • Financiële diensten
 • Pakketreizen
 • Passagiersvervoersdiensten
 • Onroerende goederen
 • Overeenkomsten waarbij een notaris is betrokken

Bedenktijd

Bij een verkoop op afstand heeft de consument een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze gaat in op de dag nadat hij/zij het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgesloten.

Wanneer u een bestelling in meerdere delen levert, begint de bedenktijd na ontvangst van de laatste zending. Wordt een product met een dienst verkocht, zoals een cv-ketel met onderhoudscontract, dan start de bedenktijd de dag nadat de klant het product ontvangt.

Uitzonderingen op de bedenktijd

Er zijn situaties waarin klanten geen recht hebben op bedenktijd, waaronder:

 • Op maat gemaakte producten.
 • Producten met een beperkte houdbaarheid.
 • Producten die om hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden na opening.

Internetveilingen

Ook bij internetveilingen geldt een bedenktijd van 14 dagen, met enkele uitzonderingen.

Retourproces

Bied klanten een modelformulier voor herroeping aan op uw website. Klanten kunnen dit gebruiken of zelf een bericht sturen om de aankoop te annuleren. Na dit bericht hebben klanten nog 14 dagen om het product te retourneren.

U moet binnen 14 dagen na het annuleringsbericht het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten terugbetalen. U mag wachten met terugbetalen totdat u het product heeft ontvangen of totdat de klant bewijs van retourzending levert.

Als u vooraf duidelijk hebt gecommuniceerd over de retourkosten, mag u deze aan de klant doorberekenen.

Informatieplicht aanbieder

Als aanbieder bent u verplicht om klanten te informeren over:

 • De bedenktijd die ze hebben.
 • Hoe en wanneer ze de koop kunnen herroepen.
 • Een modelformulier voor herroeping dat ze kunnen gebruiken.

U moet de klant ook informeren wanneer er geen bedenktijd is of wanneer ze hun recht om de koop ongedaan te maken hebben opgegeven. Als u niet aan deze informatieplicht voldoet, wordt de bedenktijd van de klant automatisch verlengd met maximaal 12 maanden. Als u deze informatie later verstrekt, heeft de klant vanaf dat moment nog 14 dagen bedenktijd.

Online platforms

Als u producten of diensten aanbiedt via een online platform, moet dit platform duidelijkheid bieden over:

 • De daadwerkelijke verkoper.
 • Verantwoordelijkheid voor levering en retourzendingen.
 • Hoe zoekresultaten worden geordend.

Bestelproces

Het online bestelproces moet gebruiksvriendelijk zijn, zodat klanten fouten gemakkelijk kunnen corrigeren. Betaalde extra's mogen niet vooraf zijn aangevinkt.

U mag kosten in rekening brengen voor betalingen, maar deze moeten duidelijk worden gecommuniceerd en mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten. Het is uw verantwoordelijkheid om duidelijk te maken dat klanten een betalingsverplichting aangaan wanneer ze een bestelling plaatsen.

Bevestiging van de overeenkomst

Stuur uw klanten zo snel mogelijk een bevestiging van de koopovereenkomst. Overeenkomsten voor terugkerende diensten, zoals een telefoonabonnement of onderhoudscontract, die telefonisch zijn afgesloten, zijn pas geldig wanneer de klant de overeenkomst schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd.

De bevestiging moet minimaal de volgende informatie bevatten:

 • Een beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst.
 • De prijs inclusief alle bijkomende kosten.
 • De duur van de overeenkomst.
 • De voorwaarden voor opzegging.
 • De voorwaarden voor retourzendingen.

Levertijd

U dient het product binnen 30 dagen na aankoop te leveren, tenzij anders overeengekomen met de klant. Indien de levering vertraagd is, moet u de klant hierover tijdig informeren en hem/haar de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Breng ook úw online reviews naar een hoger niveau!

Start vandaag nog met het aansluiten van platforms, verbeteren van ratings en automatiseren van uw review verzoeken per mail. Uw reputatie verbeteren was nog nooit zo makkelijk!

Toelichting en aanvullende informatie Wet koop op Afstand

Inleiding: Regulering van Koop op Afstand in Wetgeving

Koop op afstand, waarbij consumenten producten en diensten via internet, telefoon of andere communicatiemiddelen kopen, heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Om de rechten en belangen van consumenten te beschermen en eerlijke handelspraktijken te bevorderen, hebben veel landen wetgeving opgesteld die specifiek gericht is op deze vorm van commerciële transacties.

De wetgeving voor koop op afstand is binnen de EU met name vastgelegd in de Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten en is geïmplementeerd in nationale wetgeving van EU-lidstaten waaronder Nederland. In de Nederlandse wetgeving is de koop op afstand geregeld in de artikelen 6:230g tot en met k BW (De artikelen 230g tot en met 230k uit Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek).

De belangrijkste wetsartikelen en voorschriften die van toepassing zijn op webwinkels die aan consumenten verkopen, omvatten onder andere:

Informatieplicht: Artikel 6 van Richtlijn 2011/83/EU, in Nederland geregeld in Artikel 6:230l BW, vereist dat verkopers voorafgaand aan de aankoop bepaalde informatie verstrekken aan consumenten.

Herroepingsrecht (Bedenktijd): Artikel 9 van dezelfde richtlijn, in Nederland geregeld in Artikel 6:230o BW regelt het recht van consumenten om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden.

Terugbetaling: Artikel 13 van de Richtlijn, in Nederland geregeld in Artikel 6:230r lid 1 BW schrijft voor dat webwinkels het volledige aankoopbedrag, inclusief leveringskosten, moeten terugbetalen als de consument het herroepingsrecht uitoefent.

Levering: Artikel 14 van de Richtlijn, bepaalt dat verkopers de producten binnen 30 dagen moeten leveren, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid voor schade of verlies: Artikel 19, in Nederland geregeld in Artikel 6:230s lid 1 BW legt de verantwoordelijkheid voor schade of verlies tijdens transport vast.

Veilige betaalmethoden: Hoewel niet specifiek genoemd in de richtlijn, wordt het gebruik van veilige betaalmethoden algemeen verwacht.

Klachtenprocedure: Artikel 14(1)(c) van de richtlijn, in Nederland geregeld in Artikel 6:230m onder d en t BW vereist dat consumenten worden geïnformeerd over klachtenprocedures.

Geen extra kosten: Artikel 22 van de richtlijn, Artikel 6:230m onder e en artikel 6:230n lid 3 BW verbieden het in rekening brengen van onverwachte kosten.

Gegevensbescherming: Hoewel niet direct in de richtlijn behandeld, moeten webwinkels zich houden aan relevante gegevensbeschermingswetten.

Het begrijpen en naleven van deze wetsartikelen is van cruciaal belang voor webwinkels om juridische problemen te voorkomen en het vertrouwen van consumenten te behouden.

Breng ook úw online reviews naar een hoger niveau!

Start vandaag nog met het aansluiten van platforms, verbeteren van ratings en automatiseren van uw review verzoeken per mail. Uw reputatie verbeteren was nog nooit zo makkelijk!